תקנון האתר והקורס
Waking-Up לעצור לנשום לצאת לדרך

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

אתר Waking-Up לעצור לנשום לצאת לדרך (להלן “האתר”) הוא אתר המשתמש כאתר (“אתר מכירה לקורסים דיגיטליים ותדמית”) ייצוגי עבור “ימית סטפנסקי” והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
קניין רוחני
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, תכני האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה או לקנייה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר “ Waking-Up לעצור לנשום לצאת לדרך ” ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר “ימית סטפנסקי”.
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
תוכן האתר
קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של “ Waking-Up לעצור לנשום לצאת לדרך ” ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
ניהול משתמשים ומבקרים באתר
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
גילוי נאות
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
איזור שיפוט
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז קרית גת.

תנאי שימוש

ברור לי ומקובל עלי כי בדברים הנאמרים על ידי ימית סטפנסקי ו/או בתוכן השיטה לעצור לנשום ולצאת לדרך ו/או בתכנים המצולמים ו/או המוקלטים ו/או הכתובים ו/או שיועברו אלי בעל פה בשיחה טלפונית ו/או בפגישה אישית ו/או קבוצתית ו/או שיועברו אלי במהלך הקורס שאלמד אצל ימית סטפנסקי ו/או כל נציג אחר מטעמה או מטעם בית הספר Waking-Up, אין משום כל ייעוץ רפואי ו/או המלצה לפעולה כזו או אחרת ו/או החלטה לגבי חיי ו/או תחליף לטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או המלצת מטפל מוסמך כזה או אחר שמטפל בי, אלא הזדמנות להתנסות בהתבוננות בחיי האישיים באופן אחר ולפתח יכולת הסתכלות אחרת על סיטואציות אותן אני חווה בחיי ואין בהם בכדי להביא לכל שינוי באישיותי על כל המשתמע מכך. אני משחרר/ת את בית הספר Waking-Up מאחריות כלשהי על הבחירות שאעשה במהלך הקורס שאלמד בבית הספר Waking-Up ו/או אחריו ועל התוצאות שאשיג מהקורס בו אני משתתף/ת מרצוני החופשי וביכולתי לעזוב מרצוני החופשי בכל עת.

ידוע לי שבקורסים השונים המוצעים לי על-ידי בית הספר Waking-Up ו/או על-ידי ימית סטפנסקי, אלמד תכנים וכלים מגישות שונות ומגוונות ואין בקורסים אלה להוות תחליף לכל טיפול נפשי ו/או מקצועי אחר ואני מסכים/ה כי כל בעיה שעלולה לצוץ במסגרת עבודתי עם ימית סטפנסקי ו/או עם מנחים מטעמה בין אם באופן אישי  ו/או קבוצתי ודורשת טיפול, תטופל על-ידי מחוץ למסגרת הקורס, באופן עצמאי והאחריות על טיפול זה אינה חלה על ימית סטפנסקי ו/או על בית הספר Waking-Up ו/או עם מנחים אחרים מטעמם בית הספר ו/או ימית סטפנסקי. כמו כן, ברור לי כי אין בלימודיי בקורס זה בלבד כדי להסמיך אותי ו/או להעניק לי הרשאה לטפל באופן מקצועי בעזרת גישות אלו שאלמד בקורס, באף אדם אחר. 

ידוע לי כי ימית סטפנסקי ו/או כל מנחה אחר שילמד בקורסים השונים בבית הספר Waking-Up מטעמה, אינם רופאים או מתיימרים להיות כאלה וכן הם אינם מוסמכים לתת ייעוץ רפואי, כך שהתכנים המשודרים ו/או המצולמים ו/או המוקלטים ו/או הכתובים וכך גם השיחות האישיות והקבוצתיות בין אם מתבצעות בטלפון, באופן מקוון או פרונטלי, אינם תחליף לקבלת ייעוץ רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי מתאים עבורי.

אני מצהיר/ה בזאת שאיני סובל מבעיה נפשית כלשהי שעלולה לפגוע בתפקודי בקורס זה. אינני נוטל תרופות פסיכיאטריות או תרופות אחרות שעלולות לפגוע בתפקודי ובהשתלבותי בקורס וכך גם לגבי כל בעיה רפואית אחרת.

היה ואחליט להשתמש באופן כזה או אחר במידע כלשהו שניתן לי בתכנים הכתובים ו/או המוקלטים ו/או המצולמים ו/או בשיחה אישית או קבוצתית בין אם פרונטלית ו/או מקוונת ו/או טלפונית – ברור לי שאני נושא באחריות המלאה על מעשי והשלכותיהם. ברור לי כי ימית סטפנסקי  ו/או מנחה אחר מטעמה, אינם אחראים ללא עוררין על כל תוצאה שלילית או חיובית, נזקים ו/או בעיות שיגרמו לי כתוצאה מיישום הדרך או ניסיון ליישום הדרך עליה המליצה ימית ו/או מורה אחר מטעמה בכל אמצעי בין אם כתוב, מצולם, מוקלט, משודר או שנמסר לי בעל-פה בשיחה פרונטלית, מקוונת או טלפונית, אישית או קבוצתית.

אני מסכים בזאת כי במידה ובמהלך הקורס או לאחריו תתפתח אצלי בעיה או מחלה נפשית, לא יהיה בית הספר Waking-Up ו/או ימית סטפנסקי ו/או כל מנחה אחר מטעמה בקורסים השונים של בית הספר ו/או כל אחד אחר מטעם בית הספר Waking-Up אחראים לכך  ולא תהיינה לי כל תביעות כלפיהם.

אני מתחייב לסודיות מלאה בנוגע לתכנים שיובאו לידיעתי במהלך הקורסים השונים בבית הספר Waking-Up ביחס למשתתפים אחרים בקורס.

ימית סטפנסקי ובית הספר Waking-Up מודיעים ומבקשים, בכל מקרה וזמן בו אינך חש ו/או מרגיש טוב , עליך לפנות ולהתייעץ עם גורם רפואי המתאים ע"פ החוק ולעדכן אותנו באם ברצונך להפסיק את השתתותך בקורסים השונים של בית הספר Waking-Up באופן מיידי.


דמי רישום וקבלה להשתתפות בקורס

על מנת להרשם לקורס יש לשלם דמי רישום המשמשים מקדמה לעלות הקורס על סך 400 ש"ח ואשר יקוזזו מהתשלום המלא על הקורס שיבוצע לא יאוחר משבוע לפני תחילת הקורס. ידוע לי כי גם לאחר הרשמתי לקורס, בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו רשאי לבטל את השתתפותי בקורס ולהחזיר לי התשלום עבור הקורס בהתאם לסעיף נוהל החזרי תשלום בתנאי השימוש, אם ימצא כי איני מתאים/ה להשתתפות בקורס מסיבה כזו או אחרת השמורה לשיקול דעתו של בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו בלבד.


החזרים כספיים בגין ביטול השתתפות בקורס והשתתפות בקורס חוזר

במקרה של ביטול השתתפות בקורס למשתתף מטעם ולפי שיקול דעתו של בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו בלבד, עד למועד תחילת הקורס, יקבל המשתתף מבית הספר Waking-Up החזר כספי הכולל את דמי הרישום אותם שילם בעבור השתתפותו בקורס זה או את התשלום המלא על הקורס אותו שילם המשתתף עבור השתתפותו בקורס זה והכולל בתוכו את דמי הרישום. 

במקרה של בחירת הפסקת לימודים מטעם ולפי שיקול דעתו של המשתתף בלבד, עד שבעה ימים לפני תחילת הקורס יוכל המשתתף לבטל את השתתפותו בבקשה טלפונית ו/או בכתב מנציג מטעם בית הספר Waking-Up ולקבל החזר כספי הכולל את דמי הרישום אותם שילם בעבור השתתפותו בקורס זה או את התשלום המלא על הקורס אותו שילם המשתתף עבור השתתפותו בקורס זה והכולל בתוכו את דמי הרישום.

במקרה של בחירת הפסקת לימודים מטעם ולפי שיקול דעתו של המשתתף בלבד, בתקופה של פחות משבעה ימים לפני תחילת הקורס ועד למועד התחלתו, יוכל המשתתף לבטל את השתתפותו בבקשה טלפונית ו/או בכתב מנציג מטעם בית הספר Waking-Up ולקבל החזר כספי מבית הספר Waking-Up הכולל את התשלום המלא על הקורס אותו שילם המשתתף עבור השתתפותו בקורס זה למעט דמי הרישום, אותם לא יהיה זכאי המשתתף לקבל בחזרה.

במקרה של בחירת הפסקת לימודים מטעם ולפי שיקול דעתו של המשתתף בלבד, מרגע שהחל הקורס ועד למפגש החמישי כולל המפגש החמישי בקורס, יוכל המשתתף לבטל את השתתפותו בבקשה טלפונית ו/או בכתב מנציג מטעם בית הספר Waking-Up ולקבל החזר כספי מבית הספר Waking-Up שאינו כולל את דמי הרישום אותם שילם המשתתף עבור השתתפותו בקורס זה ואינו כולל את העלות היחסית של מספר המפגשים בהם כן השתתף בקורס זה.

במקרה של בחירת הפסקת לימודים מטעם ולפי שיקול דעתו של המשתתף בלבד, מהמפגש השישי בקורס, כולל המפגש השישי ועד לסיום הקורס, יחויב המשתתף בעלות המלאה של הקורס ולא יקבל כל החזר כספי מטעם בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו, למעט מקרים השמורים לשיקול דעתו של בית הספר Waking-Up בלבד. 

במקרה של תשלום מלא על הקורס, יוכל המשתתף לחזור ולהשתתף בקורס זהה שיפתח בעתיד, בעלות סמלית של 400 ש"ח ובהתחייבותו להגיע ל-8 שיעורים לפחות מתוך כלל השיעורים בקורס זה, בתיאום מראש עם בית הספר Waking-Up ו/או כל נציג מטעמו, על בסיס מקום פנוי בקורס זה ובכפוף לשיקול דעתו של בית הספר  Waking-Up בלבד. 

במקרים בהם הפסיק המשתתף את לימודיו בקורס בכל עת ולא השלים את התשלום המלא על הקורס כמתואר בסעיף "החזרים כספיים בגין ביטול השתתפות בקורס והשתתפות בקורס חוזר" זה, לא יהיה זכאי המשתתף לחזור ולהשתתף בקורס זהה שיפתח בעתיד בעלות סמלית של 400 ש"ח, אלא אם ישלים את הסכום אותו שילם בגין השתתפותו בקורס הראשון לעלות הקורס המלאה, ללא קשר למספר המפגשים בהם נכח במהלך הקורס הראשון.

אישור דיוור מיילים וסמסים

אני מבין שחברת WAKING -UP מורשית לשלוח אלי מיילים שיווקיים, הודעות וואטסאפ וסמסים לנייד וביכולתי לבקש את הסרתי מרשימת התפוצה בכל עת בפנייה טלפונית למספר 050-8953090 ו/או בכתב לכתובת המייל – [email protected]. 

איזה כייף שבחרת להצטרף אלינו לכנס המבוא ב- ZOOM
"לעצור, לנשום ולצאת לדרך - המסע השלם"

עם הרשמתך, אנחנו שומרים לך מקום בכנס שיתקיים ב- 30.7, בשעה 20:30

מספר הקומות מוגבל ! ! !

אם אין באפשרותך להגיע – נשמח לקבל עדכון כדי לאפשר למישהו אחר להגיע

* לקראת הכנס תפתח קבוצת וואטסאפ ייעודית ושקטה (ללא אפשרות לתגובות) שם נוכל לתזכר אותך 
ולשלוח לך את הלינק לכנס ב-ZOOM.
 
מחכים כבר לפגוש אותך שם.
ימית סטפנסקי וצוות הקורס – "לעצור, לנשום ולצאת לדרך"